Marrakesh Bt. ▾

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályba lépésének ideje: 2018. November

Információ:

A jelen Vásárlási Feltételek a Marrakesh Bt (a továbbiakban Eladó) valamint az általa, a www.marrakeshcementlap.hu honlapon kínált árucikkeire érvényesek. A honlap nem webshopként üzemel, így az ott közölt információk nem tekinthetők konkrét ajánlatnak, a változtatás és a tévedés jogát fenntartjuk.
A Marrakesh Bt. semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Megrendelés adásával Ön, mint vásárló (a továbbiakban: Vásárló) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Vásárlási Feltételekben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat.

1. A szerződő partner adatai

A szerződés a Marrakesh Bt.-vel (a továbbiakban Marrakesh Cementlap) jön létre.

Név: Marrakesh Bt.,
Székhely: 2045 Törökbálint DEPO, Raktárvárosi út, Központi épület, Pf. 91.,
Nyilvántartó cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága,
Cégjegyzékszám: 13-06-065111, Adószám: 21913426-2-13,
Számlaszám: 10700419 – 24293208 – 51100005,
IBAN: HU32107004192429320851100005, SWIFT / BIC: CIBHHUHB,
Központi telefonszám: +36 30 582 2377

2. A szerződés létrejötte

A megrendelni kívánt termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságairól, vételárának adóval megnövelt teljes összegéről, valamint a szállítás díjáról, időtartamáról és egyéb feltételeiről a Vásárló a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. A Vásárló a termékek kiválasztása után rendelését email útján küldheti el a Marrakesh Cementlap részére.

A Vásárló a következő adatokat kell, hogy megadja a megrendelésben.

 • Megrendelt áru megnevezése
 • Megrendelt áru mennyisége (m2, doboz, darab stb.)
 • Megrendelő neve és címe
 • Számlázási Név, cím amennyiben eltér a megrendelő adataitól. Ellenkező esteben a számla automatikusan a megrendelő adataival lesz kiállítva. Számla visszamenőleges módosítására nincs lehetőség  .

Miután a Vásárló elküldte megrendelését, ezt legkésőbb 48 órán belül e-mailben az Eladó visszaigazolja a Vásárlónak.Az Eladó a Vásárló megrendelését visszaigazoló e-mail útján fogadja el. Ez tartalmazza a megrendelő adatait, tételes listát a megrendelt árukról, a tervezett szállítási dátumot, illetve a megrendelés véglegesítéséhez szükséges fizetendő előleg összegét. A szerződés a megrendelést követően az előleg megfizetésével jön létre. Az előleg fizetése történhet utalással, illetve személyesen az értékesítési helyszínen, készpénzben vagy bankkártyával. Ettől eltérően a raktárkészletről történő vásárlás lehetséges, amikor a vásárlást nem előzi meg e-mailes megrendelés, előlegfizetés. A vételár teljes összegét az értékesítési helyen az előbbiekben említett módokon egyenlíti ki a Vásárló.

Raktárkészletről történő vásárlást megelőzheti foglalás, ami a vásárlási szándék jelzése.

Foglalt árut előleg fizetés nélkül 5 munkanapig tartunk fent, ezután a vásárlás szándékát semmisnek tekintjük.

3. Rendelhető egységek, mennyiségekA www.marrakeshcementlap.hu weboldalon bemutatott burkolatok doboz egységben kerülnek értékesítésre.

Ezalól kivételt képeznek bizonyos burkolatielemek, Például: sarokelem, szegélyelem, szegélyburkolat stb.

A termékre vonatkozó mennyiségiegység információi, a termék adatlapon található.

A Vásárló a rendelésben jelölt mennyiségre az értékesítési egységet alapul véve, felfele kerekítve kapja meg Megrendelés visszaigazolást.

 • Raktárkészletről, illetve a már legyártott, szállítás alatt lévő termékek minimum rendelhető mennyisége 1 doboz
 • Raktárkészleten nem lévő, új gyártást igénylő rendeléseket minimum 5 m2 mennyiségtől tudjuk fogadni, a 3. pont rendelkezései alapján.
 • 5 m2 mennyiségnél kisebb gyártási megrendelést 30% felárral rendelhető meg

4. Elállás

A Vásárló részére az elállás biztosított.

 • Amennyiben a rendelés készletről, illetve előregyártott, szállítás alatt lévő termék, megrendeléstől való elállását írásban kell az Eladó felé jelezni.
 • Gyártást igénylő, egyedi, nem raktárkészletről, nem előre gyártott készletekre vonatkozó megrendelések visszamondásának estében, az Eladó a szerződés létrejöttéhez szükséges előleget nem köteles visszafizetni. A Vásárló ilyen jellegű elállási szándékát írásban köteles jelezni.

5. Árak és szállításA www.marrakeshcementlap.hu oldalon a termékek mellett feltüntetett ár magyar forintban értendő és tartalmazza a törvényben rögzített ÁFA-t.

Az ár a megrendelés időpontjában feltüntetett ár.

A Marrakesh Bt. a termékek szállítását törökbálinti telephelyéig vállalja.

A www.marrakeshcementlap.hu oldalon feltűntetett árak ennek költségét tartalmazzák.

Átvételi lehetőséget a fent megnevezett helyszínen tud biztosítani, a teljes vételár (végszámlázás) kiegyenlítését követően.

 

6. Átvétel /  Raktározás Az átvételre, a mindenkori nyitvatartásiidőben van lehetőség.

Az eladó az átvételhez nem köteles palettát (raklapot), gépi, illetve kézi rakodást biztosítani. Erről minden esetben a Vásárlónak kell gondoskodnia.

A termékek zárt kartondobozban kerülnek átadásra.

Az áru minőségi és a gyártáshelyesség ellenőrzése a Vásárló felelősége.

Amennyiben nem személyes átvétellel, hanem valamilyen köztes résztvevő közreműködésével valósul meg az elszállítás, a Vásárló az ilyen jellegű kifogásait írásban köteles jelezni.

A Vásárló megrendelt termékeket köteles a lehetőségekhez mérten a lehető leghamarabb a raktárból elszállítani. Az Eladó a 30 napig díjmentesen tárolja az át nem az át nem vett termékeket, 30 napon túl nettó 300 Forint / doboz / hét díjat róhat ki. Ennek a díjnak kiegyenlítése az áru átvételéhez elengedhetetlen.

7. Reklamációs ügyintézés

Kérjük, hogy esetleges panaszukat írásban juttassák el nekünk.

Reklamációt (fagyállóság kivételével) kizárólag burkolás előtt tudunk elfogadni.

A vevő panasza a hatályos MSZ EN 10545 (www.mszt.hu) szabályai alapján kerül elemzésre. Ez a szabvány a reklamáció elbírálásának kiindulási alapja.

A reklamáció elbírálásának megkezdéséhez a következőkre van szükségünk:

 • vásárlást igazoló számla
 • a reklamált termék hibájának pontos leírása, lehetőleg fényképekkel alátámasztva
 • vásárlás időpontja
 • rendelt termék neve és mennyisége
 • rendelt termék tónusa és kalibrációja

Ezen információk egy része megtalálható a számlán vagy a burkolatok dobozain. A dobozon látható kódok, számsorok tartalmazzák a tónust és a kalibert.

Töréssel kapcsolatos reklamáció: raktárunk dolgozóin kívül a vevőknek is nagy gondossággal kell eljárniuk a termékek átvételekor és mozgatásakor. Az áru átvételénél előfordulhat repedés, illetve törés a lapokon, azonban az MSZ. 10545 sz. szabvány szerint a megrendelt áru 0,5 %-nál ez megengedett.

Az árut az átvétel időpontjában szemrevételezni kell, így azonnal lehetősége nyílik jelezni felénk, ha törött a burkolat. Amennyiben ez nem történt meg az átvétel helyszínén, később nem tudunk elfogadni reklamációt törésre vonatkozóan.

Mennyiségi reklamáció: panasz esetén üzletünk lehetőség szerint minél hamarabb korrigálja a hibát.

Minőségre vonatkozó reklamáció: a burkolat elszállítása után is van lehetősége panaszt tenni. Amennyiben a vevő a dobozok felbontásakor olyan hibákat talál, amik nem férnek bele az MSZ. szabványokba, úgy ezen hibákról tájékoztatjuk a gyári képviselőket és garanciális ügyintézőket.

Ha azonban a vevő felburkolja a terméket annak hibái ellenére is, azután semmilyen reklamációt nem fogadnak el a gyárak!

8., Tulajdonjog fenntartásaA vételár teljes kifizetésig a termék a Marrakesh Bt. tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból –a Vásárló birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Marrakesh Bt. irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.11. Fizetés, esedékesség, késedelmes fizetésA termék kifizetése a Vásárló választása szerint történhet banki előreutalással, bankkártyával vagy készpénzzel az értékesítés helyszínén. A Marrakesh Bt. fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben bizonyos fizetési módokat kizárjon, illetve előre utalást kérjen.Előre utalás esetén az esedékes vételár és esetlegesen kapcsolódó költség összeget a következő számlaszámra szükséges a Vásárlónak átutalnia: Marrakesh Bt.,

Székhely: 2045 Törökbálint DEPO, Raktárvárosi út, Központi épület, Pf. 91. Számlaszám: 10700419 – 24293208 – 51100005, IBAN: HU32107004192429320851100005, SWIFT / BIC: CIBHHUHB,A Vásárlónak banki előre utalás, történő fizetés esetén meg kell adnia rendelési számát, – illetve amennyiben a Vásárló rendelkezik dokumentumszámmal – a dokumentumszámát is a közlemény rovatban

9. Kapcsolatfelvétel

Esetleges kérdés vagy reklamációesetén a Marrakesh Cementlap az alábbi e-mailes, telefonos, illetve postai elérhetőségeken áll a Vásárlók rendelkezésére:

E-mail:[email protected]
A Marrakesh Cementlap telefonos ügyfélszolgálat elérhetőségei:
+36 30 582 2377

A Marrakesh Cementlap telefonos ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:
H-P 10:00 – 18:00 óráig

A Marrakesh Cementlap ügyfélszolgálat postacíme Marrakesh Bt.,

2045 Törökbálint DEPO, Raktárvárosi út, Központi épület, Pf. 91.

10.Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Marrakesh Cementlap és a Vásárló között esetlegesen fennálló jogvita a Marrakesh Cementlappal folytatott tárgyalások során nem rendeződik, a Vásárló bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá – amennyiben a Vásárló fogyasztónak minősül – fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ön számára:

– Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
– Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara
mellett működő Békéltető Testület
(Pest Megyei Békéltető Testület)
1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.
Ügyfélfogadási idő: keddtől csütörtökig: 9:00 – 14:00
Telefon/Fax: (+36-1) 269-0703
E-mail cím: [email protected]

Levelezési cím:
Pest Megyei Békéltető Testület
1364 Budapest, Pf.:81

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Marrakesh Cementlapot a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a Békéltető Testület eljáró tanácsának elnöke által megküldött értesítés részére történt kézbesítésétől számított nyolc napon belül írásban nyilatkozni a fogyasztónak minősülő Vásárló igényének jogosságát és az ügy körülményeit, valamint a tanács döntésének kötelezésként történő elfogadását illetően, nyilatkozatában meg kell jelölnie az állításait alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, valamint csatolnia szükséges azokat az okiratokat (ezek másolatát), amelyek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.
A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével a Marrakesh Cementlap a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Amennyiben a Marrakesh Cementlap székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a Marrakesh Cementlap együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

11. Adatvédelem

Adatvédelmi előírásainkat a következő link megnyitásával érheti el: GDPR

12. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

A Marrakesh Bt. jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók.

A Marrakesh Bt. fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a www.marrakeshcemelap.hu oldalon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy más domainnév alá helyezze át.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2018. november.

Jelen ÁSZF letölthető itt .